Notă de Informare - Catalog AZ

PREAMBUL

Catalog AZ SRL este deplin răspunzătoare de procesarea datelor cu caracter personal pe care le colectează în desfășurarea cotidiană a activităților sale și va garantează protecția acestor date cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date (GDPR).

Acest document explică tipul de date personale pe care le colectăm, modul și motivul pentru care le colectăm și durata pentru care păstrăm aceste date cu caracter personal.1. INFORMATII GENERALE

1.1. Catalog AZ este un operator de date cu caracter personal, așa cum este definit de legislația în vigoare, specific Regulamentul GDPR. Această înseamnă că deține controlul datelor cu caracter personal colectate și decide asupra modului de prelucrare. Drept urmare, Catalog AZ a implementat în procesele de afaceri o serie de politici, proceduri, măsuri tehnice și organizaționale pentru securizarea acestor date și pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.

2. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Catalog AZ  colectează date cu caracter personal despre dumneavoastră prin mai multe metode:

2.1. Surse publice

Catalog AZ colectează date financiare despre persoane juridice și date cu caracter personal despre actionarii, administratorii, reprezentanții legali și cenzorii acestor persoane juridice  din surse publice precum, dar fără a fi limitate la acestea: Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, ANAF, Ministerul de Finanțe, Buletinul Procedurilor de Insolvență, Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Ministerul Justiției.

2.2. Surse electronice

Atunci când vizități website-ul Catalog AZ www.catalog-az.ro vom colecta informații despre dumneavoastră utilizând fișiere denumite “cookies”, fișiere de mici dimensiuni pe echipamentul dumneavoastră. Cookie-urile nu sunt viruși, ci fișiere de date care ne permit să va identificăm la următoarea vizita pe website-ul nostru, pentru a îmbunătăți și personaliza serviciile pe care vi le oferim prin intermediul website-ului nostru.

3. SCOPUL ȘI LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Catalog AZ utilizează datele dumneavostră cu caracter personal legal, în totală conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 GDPR, specific art. 6.1, astfel:

3.1 In baza consimțământului dumneavoastră[1] [2] [3] , pentru:

o   Newslettere personalizate pentru subiectele de interes;

3.2. In baza interesului legitim, pentru:

 Comunicarea cu dumneavoastră[4] 

o   Informări despre Catalog AZ

o   Pentru dezvoltarea serviciilor noastre potrivit nevoilor și cerințelor dumneavoastră;

o  Pentru operarea eficientă a sistemelor și aplicațiilor IT&C de colectare, stocare și procesare a informațiilor comerciale;

o   Pentru îmbunătățirea securității sistemelor și aplicațiilor IT&C.

3.3 Pentru executarea contractelor comerciale:

o   In întocmirea și transmiterea de oferte comerciale pentru contracte comerciale;

o   In livrarea serviciilor contractate și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale;

o   Pentru suport tehnic necesar executării contractului.

3.4 Pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale:

o   În cazul cererilor primite de la autoritătile de stat competențe vom coopera și furniza date, inclusiv date cu caracter personal, cu verificarea atentă a legalității acestor cereri;

o   Vom coopera cu autoritățile competente în situatii care implica activitati ilegale, activități de fraudă s.a., furnizând date (inclusive date cu caracter personal) dupa ce verificăm legalitatea cererilor.

In cazul în care vom avea nevoie să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele descrise în acest document, o vom face doar cu informarea sau consimțământul dumneavoastra aprioric.

4. MODUL DE STOCARE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate de noi sunt stocate si prelucrate in Uniunea Europeana, in locatiile Catalog AZ, dar si în cloud, la furnizori de servicii a infrastructurii IT&C sau furnizori de aplicații specifice.

In dezvoltarea infrastructurii IT&C Catalog AZ a ținut cont de cele mai bune practici din domeniu, astfel:

o  Perimetrul virtual al organizatiei este securizat cu echipamente de tip firewall;

o Aplicațiile specifice activității Catalog AZ sunt actualizate periodic pe măsură ce furnizorii de tehnologie publică patch-uri;

o Serverele și echipamentele utilizatorilor interni sunt protejate cu aplicatii anti-virus și anti-malware;

o Echipamentele utilizatorilor interni și anumite baze de date critice vor fi protejate cu aplicații de criptare;

o  Accesul la sisteme și aplicații al utilizatorilor este controlat și monitorizat;

o  Infrastructura critică de comunicații este asigurată cu sisteme de alimentare cu energie de urgenta;

Catalog AZ nu va face publice și nu va transferă către entități neautorizate datele dumneavoastră personale.

5. DURATA STOCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavostră cu caracter personal vor fi stocate strict pe durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate sau pe durata impusă de îndeplinirea obligațiilor legale.

De exemplu, datele din formularele de contact se vor păstra 6 luni de la momentul contactării.

Pentru contactele comerciale, datele personale se vor păstra pe o perioada de 36 luni.

După această perioadă datele dumneavostră cu caracter personal vor fi șterse.

6.ACCESUL TERTILOR LA INFORMATIILE DVS.

Informațiile nu sunt împărtășite cu companii terțe, cu exceptia furnizorilor de servicii ce fac site-ul nostru utilizabil.

Catalog AZ poate uneori să fie obligat să îți dezvăluie informațiile tale unor terțe părți externe, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Vom împărtăși, de asemenea, informațiile tale personale cu terțe părți dacă avem consimțământul tău sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței Catalog AZ, a utilizatorilor, a altor candidați, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

Vom dezvălui datele tale cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți, după cum este descris mai jos. Catalog AZ SRL va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele talecu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.

7. FURNIZORII  EXTERNI DE SERVICII

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat.

Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările tale. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externi Catalog AZ SRL sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

8. ORGANISMELE PUBLICE

               Vom dezvălui datele tale cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Compania va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

9. TRANSFERURI INTERNATIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informațiile tale cu caracter personal pot fi transferate către destinatari stabiliți în afara Spațiului Economic European. Ne vom asigura că toate transferurile au loc în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv prin încheierea de contracte privind transferul de date dacă este necesar.

Orice transferuri de date cu caracter personal în alte ţări decât cele pentru care s-a luat o decizie în ceea ce privește caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor de către Comisia Europeană, aşa cum sunt enumerate pe site-urile oficiale se efectuează pe baza unor acorduri contractuale care utilizează clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții corespunzătoare, în conformitate cu legea în vigoare.

Pentru a vedea lista țărilor pentru care există o decizie de adecvare te rugăm să verifici următorul link https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

10. TRANSFERURILE DE AFACERI

În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (colectiv denumite „Transfer de afaceri“), vom transfera date, inclusiv date cu caracter personal, într-un volum rezonabil și după cum va fi necesar pentru Transferul de Afaceri, și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dvs cu caracter personal conform cadrului legilsativ aplicabil privind protecția datelor.

Compania va continua să asigure securitatea și confidențialitatea oricăror date personale și să notifice utilizatorii afectați înainte ca datele cu caracter personal să devină subiectul unei alte politici de prelucrare a datelor personale.

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016 GDPR

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine.Catalog AZ SRL vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
  • contești corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • Vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.
 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la tine și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre tale. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ați putea solicita.  
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primești un exemplar cu datele tale. cu caracter personal, poţi solicita să îți transferăm datele direct către alt operator, specificat de tine, dacă este tehnic posibil.
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să  exercitați acest drept de obiecţie la prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
  • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta – în orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației tale speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă te opui prelucrării, te rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor .

Date de contact: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Email: [email protected]

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea ta de acces, te vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dvs. În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dvs.

Dacă ai orice neclarități sau nemulțumiri legate de modul în care interacționăm cu datele tale personale ne puteți scrie oricând la [email protected] și  persoana responsabilă cu protecția datelor vă va răspunde cu plăcere.

În cererea dumneavoastră vă rugăm să vă identificati si să detaliati solicitarea dumneavoastră cu informatii despre relatia pe care o aveti cu Catalog AZ precum si perioada la care se face referire.

Ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea dumneavoastra conform prevederilor Regulamentului 679/2016 GDPR.

12. ACTUALIZAREA NOTEI DE INFORMARE

Prezenta Nota de Informare este revizuita periodic pentru a include toate masurile tehnice si organizatorice introduse de Catalog AZ pentru a contribui la un mediu informatic echilibrat si securizat.

 Aceasta versiune a fost actualizata la data de 06.12.2019